In deze privacyverklaring kun je lezen hoe de KB nationale bibliotheek (KB), het
Noord-Hollands Archief (NHA) en het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (GrA) omgaan met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de het project en de website krant-en-fotos.nl. We hechten veel waarde aan privacy en we zullen de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.

1. Wat is Krant en Foto’s?

Krant en Foto’s is een samenwerkingsproject van de KB, het NHA en de GrA.
Het gaat om een verkenning en het opdoen van kennis en ervaring over de inzet van kunstmatige intelligentie bij het verbinden van content uit diverse datasets in de cultuursector. De volgende content wordt door de drie instellingen ingebracht ten behoeve van het project:

- Collectie Fotopersbureau De Boer, 1970-1979 NHA
- Collectie Persfotobureau Van der Veen, 1970-1979 GrA
- Haarlems Dagblad, 1970-1979 NHA
- IJmuider Courant, 1970-1979 NHA
- Nieuwsblad van het Noorden, 1970-1979 GrA/KB (Delpher)

2. Is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

De content, bestaande uit foto’s en krantenartikelen, kan persoonsgegevens bevatten. Als deze persoonsgegevens getoond worden op de website krant-en-fotos.nl of via een link op de website van een van de drie instellingen dan is dat een verwerking van persoonsgegevens waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en eventueel de Archiefwet van toepassing zijn.

3. Verwerkingsverantwoordelijken

Elke instelling is zelfstandig Verwerkingsverantwoordelijke voor de content die zij inbrengt ten behoeve van het project en handelt in overeenstemming met de AVG, de UAVG en mogelijk de Archiefwet. Zij hebben daar gezamenlijk afspraken over gemaakt die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen drie Verwerkingsverantwoordelijken.

4. Privacyverklaringen

Elke instelling informeert zelf in haar eigen Privacyverklaring over onder andere de verwerking die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, de doelen, de grondslag en de rechten van betrokkenen. Zie:
Privacyverklaring KB-Delpher
Privacyverklaring Noord-Hollands Archief
Privacyverklaring Groninger Archieven (PDF)