Het project Krant en Foto’s heeft diverse resultaten opgeleverd, die hieronder te vinden zijn:

 

1. Demonstrator

Een demonstrator: een beeldbank met een collectie scans van krantenpagina’s en persfoto’s, waardoorheen je kunt zoeken. De persfoto’s die je vindt zijn verbonden aan krantenfoto’s en aan fotoreportages.


whitepaper

 2. Whitepaper

In dit whitepaper  beschrijven we de resultaten en lessen die we hebben opgedaan bij het onderzoeksproject Krant en Foto’s, in de periode juli 2021 tot maart 2022.

Hiermee hopen we collega-erfgoedinstellingen te inspireren om ook actief aan de slag te gaan met kunstmatige intelligentie om hun digitale collecties op nieuwe manieren te ontsluiten en verbinden. Op die manier zijn meer mensen in staat om op meer manieren digitale erfgoedschatten te ontdekken, verkennen en gebruiken.

 


3. Analyse

Om te weten te komen hoe de demonstrator wordt ervaren door eindgebruikers, is een gebruiksonderzoek uitgevoerd. Hierbij is meegekeken bij de schermervaring van de demonstrator volgens de think aloud-methode. Acht personen deden mee, waarvan vijf personen uit de omgeving van Haarlem en drie uit de omgeving van Groningen. 

Een analyse van ervaringen van gebruikers met de demonstrator kunt hieronder zien in een korte video.

 


4. Source code

De source code voor het verbinden van foto’s op basis van beeldherkenning. De software hiervoor is open source beschikbaar gesteld onder Apache 2.0-licentie via Github.

 


5. Inzichten

In het geval dat andere erfgoedinstellingen zelf een project gaan opzetten waarin kranten, foto’s of beeldherkenning een rol spelen, kunnen de lessen uit dit project van pas komen. We hebben ze opgenomen in een whitepaper.

Dit project heeft bewezen dat het mogelijk is om met kunstmatige intelligentie in een grote dataset met de gebruikte technieken foto’s aan elkaar te koppelen. Het laat zien wat AI kan betekenen voor een productieproces binnen de cultuur- en mediasector. Daarom is het ook opgenomen als use case van de Werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie.

We hopen dat de lessen en resultaten zullen landen in de erfgoedsector en dat professionals een duik zullen nemen in de beeldbank. Gericht zoeken of juist rondstruinen kan leiden tot onverwachte ontdekkingen en nieuwe verhalen op basis van de artikelen en foto’s in de kranten aan de ene kant en de fotoreportages aan de andere.